رفتن به محتوای اصلی
x

مشاور اجرایی معاونت

1

دکتر حمید گنجی مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرک پزشک عمومی
شماره تماس محل کار 031-37929600
پست الکترونیک