رفتن به محتوای اصلی
x

قوانین و مقررات گروه مهندسی مشاغل

*بخشنامه پرهیز از تبعات مالی ناشی از تاخیر صدور احکام

*بخشنامه درخصوص انجام کلیه امور مهندسی مشاغل اعم ارارتقا...صرفا ازطریق سامانه مهندسی مشاغل

*بخشنامه مسدودسازی قرارداد کار معین 

*فرم های مسدودسازی قرارداد کار معین 

*با توجه به صورتجلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل صدور احکام مشمولین قرارداد کار معین (جداول پیوست) صدور احکام بلامانع است. 

*صدور قراردادهای فایل پیوست حداکثر تا پایان وقت اداری بیست وپنج تیرماه 99

*فایلهای پیوست نامه فوق

*پاورپوینت شیوه نامه طبیق احتساب تجربه ارتقائ طبقه و رتبه مشمولین قرارداد کارمعین و طرح پزشک خانواده 

*صورتجلسه قرارداد کار معین

اصلاح عناوین مراقب سلامت ماما درمراکز بهداشت درمان

*بخشنامه فرایند  تسهیل ارتقا رتبه وزارت

*بخشنامه جبران خدمت بیماری کرونا

*تسهیل در فرایند ارتقا رتبه

*اعمال مدرک تحصیلی دکتری سیاستگذاری

*شرایط احراز کارآزمای سلامت

*عدم احتساب مرخصی زایمان

*بخشنامه مدیریت مشاغل

*مدیر پرستاری..

*مشاغل

*شرایط تخصیص ردیف کاشناسی بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

*احتساب مدرک کاردانی مدیریت امور اداری در عنوان شغلی کارگزینی

*احتسا ب مدرک پزشک خانواده به شرایط احراز پزشک عمومی

*ابطال بخشنامه 2092261د مورخ 9172 - درخصوص استفاده از امتیازات مقطع تحصیلی بالاتر جهت ایثارگران

*بخشنامه دارویار 

*پذیرش مدرک مددکاری اجتماعی

*ابلاغ رشته های شغلی حراست

*ستفساریه قانون تفسیر جز 6 بند ث

*بخشنامه ثبت تجارب و جدول امتیازات رتبه عالی

*بهره مندی سوپر وایزر و سر پرستار از امتیازات مدیریتی ارتقا رتبه عالی

*بیانیه همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری

*ابلاغ شرایط انتخاب مدیران پرستاری صف تا ستاد و کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی

*ابلاغ قانون خدمت ایثارگران با مدرک تحصیلی کارشناسی تا سی و پنج سال

*اجرای مفاد ماده 3 و تبصره های آن در دستورالعمل شماره 100118(پاسخ به نمایندگان مجلس)

*ارسال بخشنامه در مورد پست سازمانی سرپرستار اتاق عمل و رشته شغلی و وظایف و مسئولیت آن

*ارسال بخشنامه در مورد مراحل  ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه --از طریق سامانه

*استعلام   از وزارت در خصوص امتیاز مدرک تحصیلی دکتری تخصصی جانبازان و فرزندان شهدا کارکنان دانشگاه

*الزام رعایت شرایط احراز و انتصاب

*انتصاب  مدیران با مدرک دیپلم

*انتصاب مدیران از وزارت

*انتصاب مدیران بیمارستان ها

*آیین نامه 1390

*آیین نامه 1392.2.22

*آیین نامه چگونگی محاسبه تجربه و مستندات  قبل جهت تهیه سیاهه

*بخشنامه  ارسالی  مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی و سلامت و بهداشت  فاقد مجوز وزارت بهداشت می باشد

*بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و ... در سال 1397

*بخشنامه تغییر در صورتجلسات خبره و عالی

*بخشنامه یک مقطع بالاتر بابت جبهه

*بلامانع بودن تغییررشته شغلی در حین استخدام آزمایشی

*به کلیه واحدها درباره داشتن بیست سال سابقه مشاغل سخت و زیان آور برای استفاده از سنوات ارفاقی

*انتصاب مدیران بیمارستان ها

*بهدار..به پیوست نامه شماره 6620 مورخ 2595 در خصوص تخصیص اعلام بهدار

*پست سرپرستار اتاق عمل قابل تخصیص در مشاغل پرستار،کارشناس هوشبری و اتاق عمل

*داشتن شرایط احراز ارتقاء رتبه عالی

*در خصوص احتساب سابقه تجربی بخش خصوصی

*در خصوص اعمال مدرک تحصیلی کارکنان

*در خصوص تایید گواهینامه پایان دوره آموزش عالی آزاد مدیریت اجرایی میترا شاه حسینی اردکانی

*در خصوص نحوه اجرای اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر به رزمندگان

*در خصوص نحوه اعمال مقطع تحصیلی جانبازان معزز و فرزندان شاهد

*در مواردی که طرح شکایت نسبت به مصوبات هیات های امنای دانشگاه در هیات عمومی دیوان عدالت  مطرح باشد  بدون هماهنگی و گسب نظر این  معاونت از ارسال پاسخ خودداری گردد

*درخصوص استمرار برخورداری از طبقه تشویقی از دیوان محاسبات

*شرایط احراز پست های ستاد و بیمارستان

*شرایط خاص احراز پست معاون توسعه مدیریت و منابع در دانشگاه و دانشکده ها

*صورتجلسه مورخ 151196 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه درمورد اعمال مدرک تحصیلی مستخدمین در طول خدمت

*عدم تغییر سمت کارکنان قراردادی از وزارت 96

*فرایند تهیه، ارسال و تأیید مستندسازی تجربیات شغلی 20صفحه ای -

*فوق لیسانس جهت دانشکده

*قانون برنامه ششم توسعه

*کارشناسی ارشد زیست شناسی

*لغو دوره های آموزشی زیر یکسال با عناوین کمک بهیاری در سال96

*مدارک تحصیلی آموزشگاه شاخص پژوه از وزارت مربوطه استعلام شود

*موارد اصلاحی  طرح طبقه بندی مشاغل ابلاغ شده 96.11.22

*نحوه محاسبه ( امتیاز تحصیلات) جهت مشاغل کاردانی کارکنان ایثارگر

*نظر معاونت آموزشی
 ( مبنی بر یکی بودن مدرک علوم تشریحی با رشته آناتومی)

*ارسال بخشنامه در مورد نحوه ادامه تحصیل و  اعمال مدرک تحصیلی ارائه شده ( تاریخ اجرا) در طول خدمت کارمندان رسمی و پیمانی 2

*مستندات مربوط به همتراز پست کارشناسی

*مصوبه داخلی در خصوص تاریخ اجرا پست سرپرستی

*منابع انسانی وپشتیبانی وزارت بهداشت- نحوه احتساب سنوات خدمتی دوره دستیاری وتخصصی پزشکان

*نحوه احتساب سنوات خدمت کارکنان سپاه  دولت در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور داوطلبانه در جبهه های جنگی

*نحوه اعطای امتیازات مرتبط با تخبگان - جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر - تصویب نامه 247285ت 47050 ه

*نحوه انتقال کارکنان آزمایشی

*نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی - از تاریخ 9611 - حذف طبقه تشویقی ارزشیابی

*شرایط احراز  ستاد دانشگاه

*شرایط احراز پستهای بیمارستانی

*احتساب تعجیل کمتر توسعه جهت ارتقا طبقه و رتبه تا سقف ارشد جهت مشاغل کاردانی یا هم سطح کاردانی مثل متصدی امور دفتری .بهورز.بهیار و....

*اعلام نظر اداره فناوری دانشگاه در خصوص پست های مرتبط با آن واحد

*انحلال شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و چگونگی احتساب تجربه

*برخورداری از امتیازات مقطع بالاتر تحصیلی جهت ایثارگران

*برخورداری تعجیل مناطق کمتر توسعه جهت افرادی که قبل از استخدام بصورت قراردادی در آن مناطق خدمت می کرده اند)

*در عنوان شغلی کارشناس تحلیل گر سیستم  ( مدرک کارشناسی ارشد و دکتری انفورماتیک و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات منوط به کارشناسی مرتبط

*در عنوان شغلی کارشناس سخت افزار رایانه ( مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات  منوط به کارشناسی مرتبط

*در عنوان شغلی کارشناس شبکه ( مدرک تحصیلی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری)

*شرایط انتخاب و انتصاب پرستاری از نظر معاونت درمان وزارت

*عنوان شغلی کاردان برق( مدرک تحصیلی  لیسانس فناوری الکترونیک صنعتی)

*عنوان شغلی کارشناس امور آموزشی ( مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی با رعایت ضوابط ادامه تحصیل)

*اعلام نظر اداره فناوری دانشگاه در خصوص پست های مرتبط با آن واحد

*انحلال شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و چگونگی احتساب تجربه

*برخورداری از امتیازات مقطع بالاتر تحصیلی جهت ایثارگران

*برخورداری تعجیل مناطق کمتر توسعه جهت افرادی که قبل از استخدام بصورت قراردادی در آن