رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر امور فنی

 

سورانی

مهندس حمیدرضا سورانی

مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

مدرک

کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت ساخت

پست الکترونیک: Technical@mui.ac.ir
شماره تماس محل کار : 031- 37924100

شرح وظایف:

-         تعیین خط مشی دفتر فنی بر اساس سیاست های کلی وزارت متبوع و دانشگاه

-         تعیین برنامه عملیاتی جهت انجام امور مربوط به حوزه عمرانی

-         سازماندهی نیروی انسانی تحت نظر براساس برنامه های تدوین شده

-         تعیین برنامه زمانبندی جهت تحقق اهداف دفتر فنی

-         کنترل و پایش عملیات انجام شده در واحد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده

-         برگزاری جلسات توجیهی جهت همراستا نمودن فعالیت های پرسنل با اهداف دفتر فنی

-         مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات

-         بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-         تهیه آمار و ارائه گزارشات

-         انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه

-         آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل دردانشگاه

-         شرکت در جلسات  و کمیته ها حسب مورد