رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل مدیریت فنی

 

 

نام و نام خانوادگی

نام گروه

مسئولیت

تصاویر

مهندس حمید رضا سورانی

مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

مدیر

س

مهندس محمدحسین سینی ساز

رئیس گروه نظارت و ارزشیابی

معاون

شی

مهندس امیر نساجی

رئیس گروه مدیریت

معاون

بیذل

رسول محمدی

واحد مدیریت

مسئول دفتر

moha
مهندس امیر نساجی واحد رسیدگی مالی مسئول واحد رسیدگی nasaj
مهندس محمدحسین دهقان واحد رسیدگی مالی کارشناس رسیدگی  
مهندس فرزانه بورونی واحد رسیدگی مالی کارشناس رسیدگی boro
مهندس امیر نساجی واحد برآورد و متره کارشناس برآرود nasaj
مهندس فرخ آقایی واحد برآورد و متره کارشناس برآرود agh
مهندس غلامرضا جابری واحد برآورد و متره کارشناس برآرود jab
مهندس صادق دهقانی واحد فناوری اطلاعات کارشناس IT whn
مهندس مصطفی تقی یار واحد ساختمان کارشناس ابنیه tagh
مهندس شهریار حیدری واحد ساختمان کارشناس ابنیه hei
مهندس شهرام محمدی واحد ساختمان کارشناس ابنیه shah
مهندس ایمان یارمحمدیان واحد ساختمان کارشناس ابنیه یار
مهندس حبیب مکاریان واحد ساختمان کارشناس ابنیه mok
       
مهندس یوسف زارعی

واحد مکانیک

کارشناس مکانیک you
مهندس محسن میردامادی

واحد مکانیک

کارشناس مکانیک mir
مهندس اسماعیل تاجی

واحد مکانیک

سرناظر مکانیک es
مهندس محمد تاجی

واحد مکانیک

کارشناس مکانیک mohh
مهندس مجتبی سامع واحد مکانیک کارشناس مکانیک sam
مهندس امید پناهی

واحد برق

کارشناس برق omd
مهندس زهرا عمرانی

واحد برق

کارشناس برق emr
مهندس  هاشم زارعی

واحد برق

کارشناس برق hash
       
مهندس سعید سلطانیان

واحد برق

سرناظر برق sol
مهندس محمد علی نصوحی واحد برق کارشناس برق noso
مهندس علی اسلامی واحد معماری مسئول واحد معماری esl
مهندس سعیده دهقانی واحد معماری کارشناس معماری saei
مهندس مرضیه نجیمی واحد معماری کارشناس معماری naj
       
مهندس مسعود اکبری واحد سازه و مقاوم سازی مسئول واحد سازه و مقاوم سازی akb
محمد حیدریان واحد امور اداری مسئول واحد امور اداری xcvx
لطف الله سلطانی واحد دبیرخانه مسئول دبیرخانه  
آقای زمانی خدمات خدمات  
آقای ایگدرنژاد خدمات خدمات  
مهندس مجتبی مردانی کنترل پروژه مسئول کنترل پروژه moj
آقای سعید کاملی امور مالی مسئول امور مالی dfgg
آقای حسین فیضی امور مالی کارشناس حسابداری dfgg
آقای جعفر تیموری امور مالی کارشناس حسابداری dfgg
آقای محمد شعبانی امور مالی کارشناس حسابداری yyyy
خانم زهرا حسین پور امور مالی کارشناس حسابداری sadsd
آقای علی فرهمند امور قراردادها مسئول امور قراردادها sadsd
آقای حمید احمدی مقدم امور قراردادها مسئول امور قراردادها شسسیی
آقای مهندس حسین خطیری امور قراردادها مسئول امور قراردادها  
خانم آذر احمدپور امور قراردادها مسئول امور قراردادها 666