رفتن به محتوای اصلی
x

اداره دبیرخانه مرکزی

نام نام خانوادگی: طاهره سعیدی زاده
سمت:رئیس اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه
تلفن:37929701-031

مقدمه:

مکاتبات اداری یکی از وسایل انتقال اطلاعات برای اجرای وظایف در هر سازمان است که یکی از ابزارهای مهم مدیریت در تهیه برنامه ها و تصمیم گیری های اداری محسوب می شود.باتوجه به اهمیت مکاتبات اداری و سهم بزرگ آن در پیش برد اهداف مورد نظر، لازم است که به اصولی که رعایت آنها باعث گردش صحیح کار و افزایش کارایی می شود توجه نمود. در بحث گردش مکاتبات اداری، دبیرخانه نقش مهمی به عهده داشته و شاهراه ارتباطی هر مجموعه به حساب می‌آید. بدون تردید نبودن یک سیستم و برنامه منظم و مدون برای طبقه بندی، تنظیم و نگهداری و در نهایت استفاده از اسناد و مدارک، موجب تراکم و پراکندگی پرونده ها، کندی در مراحل انجام کار، دوباره‌کاری‌ها و در نتیجه اختلاف در گردش مکاتبات و اجرای وظایف مربوط به آن سازمان می‌گردد.

دبيرخانه واحد سازماني مشخصي است كه آسان سازی کارها، افزایش دقت و سرعت امور و بخصوص بستری مناسب برای ایجاد ارتباط شفاف و سازنده بین مدیران، کارکنان و مراجعان سازمان می‌باشد و ضمن انجام عمليات ثبت و توزيع مكاتبات و مراسلات اداري، نظارت بر حسن جريان گردش نامه هاي وارده وصادره درداخل وخارج مركز را تقبل مي نمايد.  

هدف:

۱-نظارت بر سوابق و اطلاعات از مرحله تولید تا آخرین مرحله انتقال اسناد به آرشیو ملی و امحای اوراق

۲-طبقه بندی، تنظیم و نگهداری اسناد و ایجاد امکان دسترسی سریع به آن

۳-برقراری ارتباط اداری سازمان متبوع با واحدهای داخلی، خارجی و سایر سازمانها

۴-تبادل اطلاعات در راستای ارتقا كيفيت ارائه خدمات، افزايش رضايتمندي پرسنل، ارباب رجوع و مدير مافوق

۵-ایجاد بستری مناسب برای ارتباط شفاف و سازنده در سازمان

شرح وظایف:

۱)انجام بازدیدهای دوره ای و نظارت بر عملکرد کلیه دبیرخانه های واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه آموزش های لازم به مسئولین دبیرخانه ها

۲)نظارت کامل بر کلیه دسترسی های مدیریتی سیستم اتوماسیون اداری دیدگاه

۳)بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور دبیرخانه

۴)نیازسنجی و اجرای آموزش های کارکنان دبیرخانه واحدهای تابعه

۵)دریافت، بررسی،تفکیک، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات از طریق پست، فاکس، ایمیل و ارباب رجوع

۶)دریافت و ارسال مکاتبات دانشگاه از طریق شبکه دولت

۷)دریافت و ارسال مکاتبات دانشگاه از طریق اتوماسیون وزارت

۸)دریافت، تفکیک، ثبت و توزیع کلیه احکام پرسنلی در اتوماسیون اداری دیدگاه

۹)نظارت بر صورت برداری، طبقه بندی، کدگذاری و بایگانی پرونده ها

۱۰)تهیه گزارش در خصوص پرونده های راکد و جاری

۱۱)نظارت و پیگیری بر امحای اوراق و پرونده های زائد

۱۲)نظارت بر تحویل پرونده و سابقه اشخاص به مراجع ذیصلاح

۱۳)نظارت بر محل بایگانی و بررسی بروز رطوبت، نور، گرد و خاک، آتش سوزی و ...

۱۴)دریافت نامه ها، نشریات، پرونده ها، احکام، دعوتنامه، روزنامه ها، کتب، جزوات و توزیع آنها بین افراد و واحدهای مختلف مربوطه

۱۵)تحویل پرونده های مختومه به بایگانی موضوعی رعایت امانت، رازداری و عدم افشای مطالب و محتوای مکاتبات

۱۶)پرینت و ارسال فیزیکی نامه های موجود در کارتابل های تفویض شده به دبیرخانه

۱۷)بایگانی نمودن فیزیک نامه های دریافتی در محل نامه‌رسانی و ارسال فیزیک مکاتبات مالی و حقوقی به واحدهای مقصد

۱۸)بسته بندی مکاتبات ارسالی و تحویل به دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد

۱۹)ثبت ارجاع مکاتبات مربوط به حوزه ریاست و معاونت

۲۰)رسید نمودن (یادداشت گذاشتن) کلیه مکاتباتی که فیزیک یا پیوست آن باید دریافت یا ارسال شود

۲۱)تدوین جزوات آموزشی جهت اداره دبیرخانه واحدهای تابعه

۲۲)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۲۳)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق

۲۴)ارائه پیشنهادات در راستای بهبود فرآیند امور جاری دبیرخانه

۲۵)راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان  و پیگیری تلفنی و حضوری ارباب رجوع و همکاران

۲۶)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مافوق

همکاران واحد:

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سهیلا نصیری

متصدی امور دفتری وبایگانی

37929701

رضوان شمس پناه

متصدی امور دفتری وبایگانی

37929701

رضا جعفری

متصدی امور دفتری وبایگانی

۳۷۹۲۹۷۰۱

حسین اشرف

نامه رسان

۳۷۹۲۹۷۰۳

پریسا کریمیان

متصدی امور دفتری و بایگانی

37929701

حسین نیکخواهمتصدی امور دفتری و بایگانی37929701
سیده جمیله حسینیمتصدی امور دفتری و بایگانی37929702
رباب حکیمیمتصدی امور دفتری و بایگانی37929702
سمیه ابراهیمیبایگانی موضوعی 37923997
زهرا الهیمتصدی اموردفتری و بایگانی37929700