رفتن به محتوای اصلی
x

گروه مهندسی مشاغل

سرپرست گروه:

نام و نام خانوادگی :  آقای سید محمد جواد سید العسگری

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مديريت دولتي خط مشي گذاري عمومي

 

کارشناسان:

نام و نام خانوادگی : خانم زهره صحت

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تربيتي (گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي)

 

نام و نام خانوادگی : آقای هادی نصوحی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني - بازرگاني داخلي

 

نام و نام خانوادگی :  خانم  زینب یدالهی فارسانی

میزان تحصیلات: دیپلم علوم تجربی

 

نام و نام خانوادگی :  آقای محمود عباسپور

میزان تحصیلات: کارشناسی حسابداری

 

نام و نام خانوادگی : آقای سلمان باتوانی

میزان تحصیلات: کارشناسی حسابداری

 

شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل:

  • نظارت بر امور مربوطه به طبقه بندی مشاغل در واحدهای تابعه و انجام اقدامات مربوطه
  • نظارت بر احتساب تجربه کارکنان جهت ارتقا رتبه و طبقه های استحقاقی
  • نظارت و بررسی صورتجلسه های مربوط به تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی، ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان
  • نظارت و بررسی پیشنهادات واحدهای تابعه در خصوص انتصاب، تغییر عنوان و ...
  • کنترل و نظارت بر مصوبات کمیته های فرعی واحدهای تابعه دانشگاه
  • بررسی مشاغل مختلف جهت اصلاح شرح شغل و شرایط احراز در راستای تسهیل و بهبود فعالیتهای دانشگاه
  • بررسی رشته های تحصیلی جدید و احصاء عناوین شغلی جهت رشته های تحصیلی جدید
  • نظارت بر ثبت و ورود اطلاعات در سامانه های مورد عمل و انجام پیگیری لازم به منظور اصلاح و بروز رسانی نرم افزار های ارتقا رتبه، مهندسی مشاغل و ...
  • ارائه پیشنهادات مربوط به طبقه بندی مشاغل به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و وزارت متبوع