رفتن به محتوای اصلی
x

گروه مهندسی سازمان

رئیس گروه :

نام و نام خانوادگی :  خانم زهرا زمانی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

کارشناسان :

نام و نام خانوادگی :  آقای مهدی زیدی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

 

نام و نام خانوادگی : خانم زینب ترکی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

شرح وظایف گروه مهندسی سازمان:

 • نظارت بر امور مربوط به تشکیلات سازمانی در واحدهای تابعه و انجام اقدامات مربوطه
 • مطالعه و بررسی مستمر ساختارهای سازمانی کارآمد و پویا به منظور ارتقاء ساختار سازمانی دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر بروز رسانی و تدوین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه
 • بررسی مستمر نمودار سازمانی دانشگاه به منظور انطباق با اهداف و سیاست های دانشگاه
 • نظارت بر صدور احکام کارکنان بر اساس تشکیلات مصوب
 • نظارت و هدایت اجرای تشکیلات مصوب در واحدهای تابعه
 • بررسی و نظارت بر تامین پست های مورد نیاز دانشگاه (آزمون استخدامی، نقل وانتقالات و...)
 • بررسی مستمر تشکیلات تفصیلی مصوب و پیشنهادی واحدهای تابعه با توجه به توسعه و گسترش فعالیتهای واحدهای دانشگاه
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه اجرای آیین نامه ها و مقررات مرتبط با ساختار و تشکیلات
 • نظارت بر ثبت و ورود اطلاعات در سامانه های مورد عمل و انجام پیگیری لازم به منظور اصلاح و بروز رسانی نرم افزارهای مزبور
 • نظارت بر روند بررسی پیشنهادات تغییر پستهای سازمانی و ارسال نظرات به وزارت متبوع
 • نظارت بر روند و پاسخگویی مکاتبات اداری واحد مربوطه
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه
 • آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد و کارگزینی واحدهای اجرایی