رفتن به محتوای اصلی
x

گروه حقوق و دستمزد ورفاهی

               مرضیه دانش پژوه

سرپرست گروه حقوق، دستمزد و امور رفاهی

 

عکس ثابت

 

 

شماره تماس: 37928534

سوابق تحصیلی:

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

سوابق شغلی و تجربی:

-کارشناس امار و مدارک پزشکی (1388-1385)

-کارگزین (1389-1388)

-مسئول کارگزینی (1402-1398)

-کارشناس حقوق، دستمزد و امور رفاهی (1402)

شرح وظایف:

-تهیه،تدوین و ابلاغ بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای حوزه حقوق و دستمزد  به واحدها ی تابعه دانشگاه جهت اجرا

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات سیستم حقوق و دستمزد و آئین نامه های مربوطه در ادارات منابع انسانی واحدهای تابعه

-مطالعه، بررسی، تحلیل و اعلام نظر کارشناسی در خصوص قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي حوزه حقوق و دستمزد

-راهنمائي، پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات و ابهامات و سوالات کارشناسان شاغل در ادارات منابع انسانی واحدهای تابعه در حوزه حقوق و دستمزد و صدور احکام و حفظ ارتباط با آنها

-ارزیابی دقیق و مستمر فعالیت کارشناسان شاغل در گروه حقوق و دستمزد و ارائه راهنمایی های لازم به آنها

-برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای حوزه حقوق و دستمزد

-نظارت ،کنترل و ارزیابی عملکرد ادارات منابع انسانی واحدهای تابعه در حوزه حقوق و دستمزد از طریق بازدیدهای میدانی

-انجام هماهنگي با کارشناسان وزارت متبوع به منظور رفع ابهامات و شفاف سازی در امور مربوط به حوزه حقوق و دستمزد

-راهنمائي و پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به سیستم حقوق و دستمزد و حل مشکلات و ابهامات آنان

-پیگیری و پاسخ به شکایات و مشکلات مطرح شده در مراجع نظارتی و آراء دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات مربوطه

 

                       اعظم عابدی

کارشناس گروه حقوق، دستمزد و امور رفاهی

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928534

سوابق تحصیلی:

کاردان امور اداری

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس اداره ارزیابی مدیریت منابع انسانی (1380-1376)

*کارگزین بیمارستان امین (1385-1380)

*کارشناس حقوق، دستمزد و امور رفاهی (1385 تاکنون)

شرح وظایف:

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به حقوق و دستمزد  و اجرای دقیق مفاد آنها

-ارائه پیشنهاد و تهیه پیش نویس بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به حوزه حقوق و دستمزد

-گزارش گیری ازاقلام حقوقی در برنامه جامع پرسنلی و پیگیری به منظور اصلاح خطاهای احتمالی

-همکاری درارزیابی دقیق و مستمر فعالیت کارشناسان شاغل در گروه حقوق و دستمزد و ارائه راهنمایی های لازم به آنها زیر نظر مسئول مافوق

-راهنمائي و پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به حقوق و دستمزد و حل مشکلات و ابهامات آنان

-تهیه آمار و اطلاعات پرسنلی و گزارشات مورد نیاز 

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارشات دوره ای

 

               هاجر غفاری

کارشناس حقوق، دستمزد و امور رفاهی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928534

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس آموزش دانشکده پرستاری و مامایی (1391-1388)

*کارگزین مسئول دانشکده پرستاری و مامایی (1402-1391)

*کارگزین مسئول دانشکده فناوریهای نوین پزشکی (1402-1398)

شرح وظایف:

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به حقوق و دستمزد  و اجرای دقیق مفاد آنها

-ارائه پیشنهاد و تهیه پیش نویس بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به حوزه حقوق و دستمزد

-گزارش گیری ازاقلام حقوقی در برنامه جامع پرسنلی و پیگیری به منظور اصلاح خطاهای احتمالی

-همکاری درارزیابی دقیق و مستمر فعالیت کارشناسان شاغل در گروه حقوق و دستمزد و ارائه راهنمایی های لازم به آنها زیر نظر مسئول مافوق

-راهنمائي و پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به حقوق و دستمزد و حل مشکلات و ابهامات آنان

-تهیه آمار و اطلاعات پرسنلی و گزارشات مورد نیاز 

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارشات دوره ای

 

امور مرخصی ها

 

       محسن ایزدی

مسئول امور مرخصی ها

عکس ثابت

شماره تماس:37928544

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی و تجربی:

*حراست 

*کارگزین بیمارستان فیض

*مسئول امور مرخصی ها مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف:

-نظارت، تعامل و همکاری در بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب کلیه واحدهای تابعه 

-پاسخ گویی مستند به قوانین و مقررات در موضوع های مربوط به حقوق و مزایا

-همکاری با سوپروایزر برنامه جامع پرسنلی در اجرای قوانین و مقررات حقوق و مزایا 

-رفع خطاهای کاربری/آموزش راهبران/ایجاد دسترسی ها و محدودیت ها و تغییرات محاسباتی