رفتن به محتوای اصلی
x

فایل های آموزشی واحدهای منابع انسانی

واحد ارزشیابی و عملکرد کارکنان :

◄دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان اعضاء غیر هیات علمی سال 1402

فایل آموزشی پایش عملکرد 

 

گروه برنامه ریزی منابع انسانی : 

شیوه نامه بکارگیری نیرو در قالب خرید خدمات از بخش خصوصی

 

واحد نقل و انتقالات:

مجموعه پرسش و پاسخ 

 

 

گروه حقوق و دستمزد ورفاهی:

 فایل های آموزشی نحوه گزارش گیری سامانه تردد- قوانین و مقررات حضور و غیاب

 فایل آموزشی فوق العاده اشعه اردیبهشت سال 1401 

 ◄ فایل آموزشی دوره مقدماتی سال 1400

◄آئین نامه اداری و استخدامی

◄تغییر رشته شغلی :مباحث مربوط به حقوق و مزایای  دستورالعمل بازنگری شده مشاغل عمومی و اختصاصی

آموزش صفحات کسرا پلاس

راهنمای عمومی کسرا پلاس

بسته های آموزشی دوره آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی (ویژه کارگزینان جدیدالورود)   

جزوه گزارش گیری از برنامه جامع پرسنلی

کتابچه دوره آموزش مقدماتی قوانین و مقررات

تدریس واحد حقوق و مزایا

 

 

واحد فناوری اطلاعات 

◄ آشنایی با نحوه برگزاری وبینار

◄راهنمای ورود اطلاعات نیروهای شرکتی و کارگاهها در سامانه نیروهای شرکتی (hrcompany)

◄نحوه دریافت گزارش ترکیبی از سامانه نیروهای شرکتی (hrcompany)

 

آموزش سامانه تردد کسرا:

◄صفحه برنامه زمانبندی و تغییر ساختار

◄صفحه پرسنلی

◄صفحه چارت سازمانی

◄صفحه کارکرد ماهانه

◄صفحه کارکرد روزانه

◄کاردکس

◄گروه پرسنلی

◄فایل پرسش و پاسخ در خصوص سوالات پرتکرار سامانه تردد

 

امور طرح و لایحه :  

◄نحوه ثبت نام مشمولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

آموزش امور طرح و لایحه

 پرسش و پاسخ 

  

گروه آموزش و توسعه کارکنان:

◄ آموزش کارگزینی

◄ادامه تحصیل و ماموریت آموزشی

 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

اداره منابع انسانی:

◄ بسته فنون مذاکره

 

واحد بازنشستگی:

◄ بازنشستگی مشمولین تامین اجتماعی