رفتن به محتوای اصلی
x

بسته های آموزشی مختص کارگزینی /رابطین

◄فایل آموزشی شیوه برگزاری و اجرای دوره های آموزشی (ویژه رابطین آموزش کارکنان)

◄فایل آموزشی "آشنایی با امور مربوط به کمیته انضباط کار"

◄فایل آموزشی "آشنایی با هوش هیجانی و کاربرد آن"

◄فایل آموزشی "نقل و انتقالات" - وبینار آموزشی مورخ 1401/08/23

◄نحوه محاسبه ضریب منطقه خدمتی و ضریب کا مشمولین طرح

قوانین و مقررات آموزشی رابطین  آموزشی1401

قوانین و مقررات آموزشی کارگزینی 1401

ماموریت آموزشی و ادامه تحصیل

فایل آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

قوانین و مقررات مرخصی ها، حضور و غیاب و کاهش ساعات اداری

آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کتابچه قوانین و مقررات اداری و استخدامی 

تحول در سازمان 

فنون مذاکره

◄تغییر رشته شغلی :مباحث مربوط به حقوق و مزایای  دستورالعمل بازنگری شده مشاغل عمومی و اختصاصی

◄فایل آموزش ابلاغ مشاغل عمومی و اختصاصی مصوب 1399/12/12 (مهندسی مشاغل) - وبینار مورخ سه شنبه  1400/07/27

حقوق و مزایا 

مهندسی سازمان

دستورالعمل ارزیابی سال 99

مهندسی سازمان 

تغییر عنوان /اعمال مدرک تحصیلی و مسدود نمودن پستهای سازمانی جهت نیروهای قراداد کار معین-نامه شماره 11380

دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کارمعین

آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان

آموزش امور طرح و لایحه 

بسته قانون کار و تامین اجتماعی

بسته آموزش استخدام

مهارتهای برقراری ارتباط موثر