رفتن به محتوای اصلی
x

بسته های آموزشی

 ***** فیلم های آموزشی  گروه توسعه آموزش و توانمندسازی کارکنان سال ۱۴۰۰ *****

برای دریافت فیلم آموزشی نحوه کار با سامانه آموزش کارکنان  اینجا    کلیک نمایید .

 

مستندات کلاس آموزشی اثربخشی دوره های آموزشی (کرک پاتریک)

 

 ***** بسته های آموزشی  گروه توسعه آموزش و توانمندسازی کارکنان سال ۱۴۰۰ *****

◄ راهنمای راهکارهای برقراری تهویه در ساختمان در همه گیری کووید19

◄ رفتار سازمانی 

برقراری ارتباط موثر

اصول سالم زیستن از منظر طب ایرانی

راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی -فایل ۱

راهنمای بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی - فایل ۲

تفسیر سوره لقمان 

تفکر خلاق

◄ارگونومی در دورکاری و کار همراه 

◄روش های کار تیمی وحل مسئله

◄مدیریت زمان 

◄راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

بهره وری نیروی انسانی

شناسایی و استفاده از ظرفیت ذهنی

آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری کارکنان 

آشنایی با شبکه رایانه ای گسترده دانشگاه و کاربردهای آن برای مدیران