رفتن به محتوای اصلی
x

آرشیو آموزش

 

آرشیو بسته های آموزشی 

فرهنگ سازمانی و ارتباط موثر در سازمان

روشهای کارتیمی و حل مسئله

مبانی سلامت اداری

روابط کار

بسته آموزشی مدیریت دانش و دانشگران

مدیریت جلسات

آشنایی با اصول بهره وری

مدیریت  استرس (بهداشت روانی کارکنان)

اصول سخنوری

قانون کار

اخلاق حرفه ای

تیم سازی و شیوه کار گروهی

دفتر گزارش شناخت دوره توجیهی بدو خدمت

خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری

رفتار سازمانی

مدیریت مشارکتی

مدیریت تغییر

استاندارد سازی

تکنیکهای خلاقیت

اشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل

شفافیت سلامت اداری

اداره امور دفتری

◄ مبانی سازمان ومدیریت

حقوق اداری

تفکر خلاق

ارتباط موثر مذاکره موفق

برقراری ارتباط موثر در خانواده ومحیط کار

تحول وتوسعه سازمان

حقوق اساسی

شیوه نامه نقل و انتقالات

مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی

راهنمای کار با برنامه تحت وب آموزش کارکنان

طراحی ساختار سازمانی

بسته آموزشی دوره توجیهی کارگزینی

بسته آموزشی نیازسنجی

بسته آموزشی توانمند سازی کارکنان

بسته آموزشی مهندسی مدیریت ارزش

بسته آموزشی مدیریت استعداد

بسته آموزشی مدیریت برون سپاری

بسته آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره

بسته آموزشی امور دفتر ی

فایل پاور پوینت امور دفتری

بسته آموزشی رهبری و تحول در سازمان

بسته آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

بسته آموزشی خلاقیت و نوآوری فردی

بسته آموزشی آشنایی با مفاهیم و ارزشهای سازمانی

بهسازی سازمان 

انضباط کاری

مدیریت هیجانات

بسته آموزشی مدیریت سبز

بسته آموزشی مدیریت بحران

آموزش و توانمند سازی رابطین 3

فایل های آموزشی بازنشستگی (ارائه شده به صورت وبینار )

1-انواع بازنشستگی       2- آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی                3-چکیده ای از قوانین و مقررات

آینده نگری

آرشیو فرم ها