رفتن به محتوای اصلی
x

سرپرستان مدیریت امور پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی

سمت 

تلفن

مهران مظاهری

معاون اداری

37924002

وحید محمدی

معاون فنی

37924030

سارا ندیمی

سرپرست امور اداری

37924004

سیدمرتضی موسوی

سرپرست اداره امومالی

37924009

مرتضی غلامرضائی

سرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی 

37923963

بهشته نقدی

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی

37923992

مهندس مریم ایزدپناهی

مسئول واحد تجهیزات پزشکی

37923984

مهندس میثم یاری

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

37923900

معصومه شاهوردی

سرپرست واحد بیمه درمان تکمیلی پرسنل، بیمه مسئولیت مدنی و آموزش کارکنان

37924007

طاهره سعیدی زاده

سرپرست اداره دبیرخانه

37929701

مسعود سلمانی

مسئول واحد خدمات عمومی

37923985

علی اکبر امینی

مسئول واحد فضای سبزپردیس دانشگاه

37923960

یحیی قبادی

سرپرست امور انبارها

37923848

احسان سلمانی

سرپرست محترم اداره تدارکات مدیریت امور پشتیبانی

37923990

موسی موسی کاظمی

سرپرست محترم اداره امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی

37924003