رفتن به محتوای اصلی
x

گروه آموزش کارکنان

 

                حسین بیگی

رئیس گروه آموزش و توسعه کارکنان

عکس ثابت

 

شماره تماس:37928520

سوابق تحصیلی:

*کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

*دکترای انفورماتیک پزشکی

سوابق شغلی و تجربی:

- عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

-مدیرخدمات آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

-مدیر گروه مهندسی کامپیوتر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

-دبیر هنرستان های فنی امیرکبیرو ابوذر آموزش و پرورش ناحیه 1 اصفهان 

- عضو هیات مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایی اصفهان 

-عضو هیات مدیره کانون صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایی استان اصفهان 

-عضو هیات موسس انجمن صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ایی شهر اصفهان 

-عضو هیات موسس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های فنی و حرفه ایی استان اصفهان 

-عضو شورای تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

-عضو شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

-عضو شورای آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 

شرح وظایف:                                                                                                         

-تدوین خط‌ مشی آموزشی کارکنان در جهت تحقق اهداف دانشگاه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آنها

-نظارت برحسن اجرای قوانین ومقررات آموزش ضمن خدمت کارکنان      

-نظارت بر برگزاری آزمون‌ها و کارگاه های آموزشی (الکترونیکی و حضوری) و فرایندهای آماده سازی قبل از برگزاری دوره ها

-نظارت بر نحوه تعیین نیازهای آموزشی کارکنان در تمام سطوح و بخش‌های دانشگاه و شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با آموزش نظارت بر سامانه های آموزشی که فرایندآموزش کارکنان را اجرا می کنند

-تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن    

 

                نسرین نیلفروشان

کارشناس مسئول  آموزش و توسعه مدیران

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928522

سوابق تحصیلی: 

کارشناسی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول )

سوابق شغلی و تجربی: 

* مدیر مهدکودک دانشگاه ( 9سال)

*کارشناس آموزش و توسعه کارکنان (14سال)

شرح وظایف:                                                                                                                                                        

-نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی در انجام امور مربوط به سامانه آموزش کارکنان              

-نظارت بر اجرای دوره های آموزشی طبق نيازسنجی آموزشي توسط واحدهاي دانشگاه       

-سوپروایز برنامه آموزش کارکنان و پشتبانی امور مربوط به سامانه

-تهیه گزارشات مورد نیاز  از سامانه آموزش

-اجرای فرایند آموزش کارکنان در خصوص دوره های حوزه ستاد                                                                                                                                                                                               

 

       مهشادالسادات موسوی

کارشناس آموزش و توسعه کارکنان

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928520

سوابق تحصیلی:

کاردانی علوم آزمایشگاهی

کارشناسی مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

سوابق شغلی و تجربی: 

*کاردان آزمایشگاه (10 سال )

*کارشناس آموزش و توسعه کارکنان (12 سال)

شرح وظایف:

-انجام امور مربوط به مأموريت آموزشي کارکنان( تهيه بخشنامه ها، مجموعه پرسش وپاسخ  و اطلاع رسانی آن)

-دريافت و بررسي مدارك متقاضيان مأموريت آموزشي

-انجام مكاتبات لازم در خصوص صدور مجوز های ادامه تحصیل

-بررسی دوره های اثربخشی شده بر اساس مدل پاتریک

 

             سمیه مختاری

کارشناس آموزش و توسعه کارکنان

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928545

سوابق تحصیلی:

کارشناسی پرستاری

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سوابق شغلی و تجربی: 

*پرستار و کارشناس آموزش ( 8سال)

*سوپروایزر آموزشی (5 سال)

*کارشناس آموزش و توسعه کارکنان (3 سال)

شرح وظایف:

-بررسي رزومه اساتيد و مدرسین دوره های بهبود مدیریت

-بررسی و تنظيم لیست دوره هاي مورد نياز مدیران براساس نیازسنجی انجام شده (مدیران پایه، میانی و ارشد)

-هماهنگی با گروه های آموزشی جهت تولید انواع محتوا‌های آموزشی ویژه مدیران پایه و میانی( دوره های بهبود مدیریت)

-همکاری در تهيه بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل‌هاي دوره‌هاي آموزشي مدیران و ارائه گزارش به مافوق

-انجام نيازسنجی آموزشي مدیران پایه و میانی واحدهاي دانشگاه   

-هماهنگی و همکاری با رابطین آموزشی واحد ها در حوزه مدیران واحد و آموزش آنها

-ارزیابی اثربخشی دوره های بهبود مدیریت ویژه برگزار شده و ارائه گزارش های لازم      

 

        مرضیه ماه نجف آبادی

کارشناس آموزش و توسعه کارکنان

 

عکس ثابت

شماره تماس:37928545

سوابق تحصیل:

کارشناسی  روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس بهداشت روان بیمارستان مدرس (4 سال)

*کارشناس مصاحبه، مسئول مصاحبه، رئیس اداره مصاحبه و عضو گزینش (8 سال)

* کارشناس آموزش و توسعه کارکنان(2 سال)

شرح وظایف:

-ثبت نام شركت كنندگان در كلاسهاي آموزشي(دستی ونرم افزاری)

- ارزشيابي از دوره‌ها، انجام اثربخشي از دوره‌ها، ورود اطلاعات شركت كنندگان در نرم افزار آموزش    

-ورود اطلاعات گواهیهای آموزشي كاركنانی که بواسطه شرکت در مؤسسات آموزشي طرف قرارداد دانشگاه ارائه می دهند

-ثبت نام كاركنان به شرکت در دوره های آموزشی سامانه رشد وزارت متبوع         

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)