رفتن به محتوای اصلی
x

واحد روابط عمومی

             فیروزه آقا بزرگی

مسئول روابط عمومی مدیریت منابع انسانی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928524

سوابق تحصیلی:

کارشناس بهداشت عمومی

سوابق شغلی و تجربی:

* کارشناس بهداشت سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 

*مسئول بهداشت مدارس مرکز بهداشت 

*مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت 

شرح وظایف:

- همکاری با واحدهای دیگر جهت پیشبرد امور وظایف واحدها حسب صلاحدید مدیریت 

-ارائه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای مناسب حسب صلاحدید مدییت 

-مشارکت در تشکیل جلسات و سمینارها

-بروز رسانی اخبار و محتوای سایت و هماهنگی با واحدها برای دریافت اخبار

-کنترل در تهیه اخبار و گزارش برنامه های سفر، ملاقات، کنفرانس، همایش، سمینار و غیره از مدیریت

-اطلاع رسانی توانمندی ها و افتخارآفرینی عرصه سلامت 

-همکاری در تهیه اخبارو گزارش از گردهمایی ها و همایش ها

-تهیه و تنظیم و ارسال گزارشات، اخبار و اطلاعات در سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع

- تهیه و بروز رسانی دفترچه تلفن در وب سایت

-همکاری در برنامه ملاقات عمومی هفتگی روزهای یکشنبه از ساعت 8  صبح الی ... در دفتر مدیریت 

-ثبت فرم ملاقات عمومی در دبیرخانه 

-پیگیری درخواست مراجعین طبق فرم ملاقات عمومی تا حصول نتیجه

-انجام سایر اموری که حسب مورد و با تشخیص مدیرمربوطه در حیطه مسئولیت ها و وظایف واحد ارتباطات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار می گیرد.

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)