رفتن به محتوای اصلی
x

واحد فناوری اطلاعات

 

   شیوا پوستی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات 

 

شماره تماس: 37928504

 

    فاطمه اسماعیلی

کارشناس فناوری اطلاعات 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928563

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سوابق شغلی و تجربی:

* کارشناس واحد فناوری اطلاعات مدیریت منابع انسانی ( از ابتدای سال 1400 تا کنون)

*کارشناس رسانه گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت (سال 1401 تا کنون)

*کارشناس آموزش مجازی و آموزش جامعه نگر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت (سال 1401 تا کنون)

سوابق قبلی:

* مسئول آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

*مسئول برنامه پزشکان و EDC شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

*مسئول واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شبکه بهداشت و درمان نجف آباد

* واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

سوابق برون سازمانی:

* تدریس ICDL، فتوشاپ و.. در آموزشگاه های آزاد،  بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

* تدریس در دانشکده فنی سمیه نجف آباد

شرح وظایف:

- پشتیبانی و دیده بانی سامانه نیروهای شرکتی  

-ارسال تیکت به شرکت های طرف قرارداد در نرم افزارهای مربوطه

-بارگذاری و بروز رسانی اخبار و مطالب وب سایت مدیریت های منابع انسانی و تحول اداری

-تهیه و تنظیم آمارهای درخواستی از سامانه نیروهای شرکتی مطابق با دستور العمل های مربوطه

-آموزش و انتقال تجارب به رابطین سامانه نیروهای شرکتی واحدهای تابعه و همکاران مرتبط در خصوص سامانه نیروهای شرکتی

-پیگیری امور مرتبط با فرایند الکترونیکی نمودن فرم های مدیریت منابع انسانی (رابط مدیریت منابع انسانی)

-هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد

-همکاری و هماهنگی در برگزاری جلسات وبیناری مدیریت منابع انسانی

-بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب تلفنی و حضوری به ارباب رجوع ، مراجع ذی ربط و ..

-همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحد مربوطه

-پشتیبانی نرم افزاری در حوزه منابع انسانی

-انجام مکاتبات و پیگیری نامه های ارجاعی

-انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی بر حسب نظر مافوق و قوانین و مقررات مربوطه             

 

                                   سمانه مشکاة

کارشناس واحد فناوری اطلاعات و رابط مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928535

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

 کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 کاردانی کامپیوتر – نرم افزار

سوابق شغلی و تجربی:

مدت 13 سال در مدیریت منابع انسانی:

* سوپروایزر فنی نرم افزار جامع پرسنلی و کارشناس واحد فناوری اطلاعات

* سوپروایزر نرم افزار جامع پرسنلی (پشتیبانی) و کارشناس گروه حقوق، دستمرد و امور رفاهی

* رابط نرم افزار پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* کارشناس رایانه و آمار

* کارشناس گروه مهندسی سازمان

* کارشناس گروه مهندسی مشاغل

* کارشناس واحد سنجش سلامت پرسنل 

شرح وظایف:

- نظارت و پشتیبانی نرم افزار جامع پرسنلی در سطح استان

-تعامل و همکاری با سایر دستگاه ها، گروه ها و ادارات منابع انسانی و تحول اداری

- ارتباط با شرکت های طرف قرارداد در راستای ارتقاء کیفی و کمی نرم افزار و ماژول های مربوط به آن

- بارگزاری و بروز رسانی اخبار و مطالب وب سایت مدیریت های منابع انسانی و تحول اداری

-همکاری و هماهنگی جهت برگزاری جلسات وبیناری مدیریت های منابع انسانی و تحول اداری

-پشتیبانی نرم افزاری  و سخت افزاری در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

- تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت و قرارداد پیمانکاران و شرکت های ارائه دهنده نرم افزارها و انطباق آن با پیشرفت کار (براساس مفاد قراردادهای منعقده) جهت منافع دانشگاه و بهبود روند پشتیبانی

-بررسی تیکت های دریافتی از واحدهای تابعه کل استان و پاسخگویی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع، ادارات منابع انسانی و مراجع ذی ربط و ...

- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های ارجاعی

- انجام سایر امور طبق حیطه شغلی برحسب نظر مقام مافوق و قوانین و مقررات مربوطه

 

            نازنین امامی

کارشناس واحد فناوری اطلاعات

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928546

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار

سوابق شغلی و تجربی:

مدت 6 سال در مشاغل:

* سوپروایزر فنی نرم افزار تردد پرسنل (پشتیبانی) و کارشناس واحد فناوری اطلاعات

* کارشناس پشتیبانی نرم افزار تردد کسرا

شرح وظایف:

- نظارت و پشتیبانی نرم افزار تردد پرسنل در سطح استان

-نظارت و پشتیبانی کلیه دستگاه های ثبت تردد در سطح استان

- تعامل و همکاری با سایر دستگاه ها، گروه ها و رابطین

-ارتباط با شرکت های طرف قرارداد در راستای ارتقاء کیفی و کمی نرم افزار و ماژول های مربوط به آن

-بارگزاری و بروز رسانی اخبار و مطالب وب سایت مدیریت منابع انسانی

- همکاری و هماهنگی جهت برگزاری جلسات وبیناری مدیریت منابع انسانی

-پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه مدیریت منابع انسانی

- تنظیم و رسیدگی به صورت وضعیت و قرارداد پیمانکاران و شرکت های ارائه دهنده نرم افزارها و انطباق آن با پیشرفت کار (براساس مفاد قراردادهای منعقده) جهت منافع دانشگاه و بهبود روند پشتیبانی

-بررسی تیکت های دریافتی از واحدهای تابعه کل استان و پاسخگویی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع، رابطین و مراجع ذی ربط و ...

- انجام مکاتبات و پیگیری نامه های ارجاعی

- انجام سایر امور طبق حیطه شغلی برحسب نظر مقام مافوق و قوانین و مقررات مربوطه

 

 

Popular Courses

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit

The website encountered an unexpected error. Try again later.
Error: Class "Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\Drupal\Core\Render\RendererInterface" not found in Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (line 155 of themes/gavias_edubiz/gva_elements/gsc_view_tabs_ajax.php).
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax::sc_tab_views() (Line: 84)
Drupal\gavias_blockbuilder\shortcodes\gsc_view_tabs_ajax->render_content() (Line: 85)
include('/var/www/html3/web/modules/gva_blockbuilder/templates/frontend/print-builder.php') (Line: 92)
gavias_blockbuilder_frontend() (Line: 48)
Drupal\gavias_blockbuilder\Plugin\Field\FieldFormatter\BlockBuilderFormatter->viewElements() (Line: 91)
Drupal\Core\Field\FormatterBase->view() (Line: 268)
Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 269)
Drupal\layout_builder\Entity\LayoutBuilderEntityViewDisplay->buildMultiple() (Line: 339)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents() (Line: 24)
Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents() (Line: 281)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple() (Line: 238)
Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build()
call_user_func_array() (Line: 111)
Drupal\Core\Render\Renderer->doTrustedCallback() (Line: 859)
Drupal\Core\Render\Renderer->doCallback() (Line: 421)
Drupal\Core\Render\Renderer->doRender() (Line: 240)
Drupal\Core\Render\Renderer->render() (Line: 165)
Drupal\Core\Render\Renderer->Drupal\Core\Render\{closure}() (Line: 627)
Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext() (Line: 164)
Drupal\Core\Render\Renderer->renderPlain() (Line: 525)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->indexNode() (Line: 489)
Drupal\node\Plugin\Search\NodeSearch->updateIndex() (Line: 80)
search_cron() (Line: 335)
Drupal\Core\Cron->Drupal\Core\{closure}() (Line: 388)
Drupal\Core\Extension\ModuleHandler->invokeAllWith() (Line: 318)
Drupal\Core\Cron->invokeCronHandlers() (Line: 159)
Drupal\Core\Cron->run() (Line: 75)
Drupal\Core\ProxyClass\Cron->run() (Line: 65)
Drupal\automated_cron\EventSubscriber\AutomatedCron->onTerminate()
call_user_func() (Line: 111)
Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch() (Line: 115)
Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->terminate() (Line: 63)
Drupal\Core\StackMiddleware\StackedHttpKernel->terminate() (Line: 688)
Drupal\Core\DrupalKernel->terminate() (Line: 22)