رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر و معاونین منابع انسانی

 

 

عکس 1

 سیدمرتضی هاشمی

 مـدیـر منـابـع انسـانـی 

 

شماره تماس: 36685143  

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق اسلامی

سوابق شغلی و تجربی:

*مدیرهسته گزینش دانشگاه

*رئیس و نائب رئیس هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بدوی و تجدید نظر

*مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی در سال های 84 تا 98

* عضو منتخب تدوین آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاه در وزارتخانه

*بازرس ویژه

شرح وظایف:

- اجرای برنامه ها، خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی کارکنان، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی.

- تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری.

- تدوین برنامه عملیاتی حوزه مدیریت امور اداری و ابلاغ آن به واحدهای تحت سرپرستی. 

- برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور اداری و استخدامی دانشگاه.

- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنل و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.

-پیش بینی کادر مورد نیاز و اجرای برنامه های استخدامی دانشگاه در چارچوب مقررات استخدامی.

- نظارت بر اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.

- انجام کلیه امور مربوط به صدور احکام بازنشستگی، ازکار افتادگی و حقوق وظیفه پرسنل

- برنامه ریزی جهت نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی

- نظارت بر عملکرد کارگزینی واحدهای اجرایی و برنامه ریزی جهت کارکرد بهینه این واحدها

- برنامه ریزی برای نگهداشت و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت، نقل و انتقال و اعطای مزایا به کارکنان و ارزیابی عملکرد  

 

      محمدباقر محبی

مشاور مدیر منابع انسانی     

 

  شماره تماس: 37928555                              عکس ثابت

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات

سوابق شغلی و تجربی:

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

شرح وظایف:

مشاوره در امور محوله

 

    محمد شمس

معاون مـنابع انسانی

                                                              عکس ثابت

مسئولیت پاسخ گویی امور واحدهای:                          

*اداره بازنشستگی و خروج از خدمت 

*اداره منابع انسانی ستاد مرکزی

*گروه آموزش و توسعه کارکنان 

شماره تماس : 37928532

سوابق تحصیلی:

لیسانس حقوق قضایی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارگزین شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان

*مسئول کارگزینی بیمارستان امام خمینی (ره)

*رابط ارزشیابی

*عضو کمیته های بیمارستانی

*عضو کمیته رفاهی

*مسئول کارگزینی دانشکده پزشکی

*سوپروایزر ارزشیابی دانشگاه 

*مسئول ارتقاء شغلی دانشگاه 

* رئیس اداره منابع انسانی ستاد دانشگاه 

*عضو کمیته نقل و انتقالات 

*رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

*دبیر و عضو اصلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه 

*رئیس اداره منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

شرح وظایف:

- اجرای برنامه ها، خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی کارکنان، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی

-نظارت بر تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری

-نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی حوزه مدیریت امور اداری و ابلاغ آن به واحدهای تحت سرپرستی

-نظارت بر اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

-نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به صدور احکام بازنشستگی، از کارافتادگی و حقوق وظیفه پرسنل

- نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی

-نظارت بر عملکرد کارگزینی واحدهای اجرایی و برنامه ریزی جهت کارکرد بهینه این واحدها

- نظارت بر برنامه ریزی برای نگهداشت و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت، نقل و انتقال و اعطای مزایا به کارکنان و ارزیابی عملکرد 

 

     الهام نخعی

معاون منابع انسانی 

مسئولیت پاسخ گویی امور واحدهای:                                                                                     عکس ثابت

*گروه حقوق، دستمزد و امور رفاهی

*اداره تامین و توزیع نیروی انسانی و واحدهای زیرمجموعه

*واحد برآورد نیرو و اخذ مجوزهای اجباری و اختیاری

شماره تماس: 37928500

سوابق تحصیلی:

کارشناس مدیریت صنعتی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق شغلی و تجربی:

*مسئول کارگزینی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

*مسئول کارگزینی مرکز روانپزشکی شهید مدرس

شرح وظایف:

- اجرای برنامه ها، خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی کارکنان، اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی

-نظارت بر تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های اداری

-نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی حوزه مدیریت امور اداری و ابلاغ آن به واحدهای تحت سرپرستی

-نظارت بر اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

-نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به صدور احکام بازنشستگی، از کارافتادگی و حقوق وظیفه پرسنل

- نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی

-نظارت بر عملکرد کارگزینی واحدهای اجرایی و برنامه ریزی جهت کارکرد بهینه این واحدها

- نظارت بر برنامه ریزی برای نگهداشت و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت، نقل و انتقال و اعطای مزایا به کارکنان و ارزیابی عملکرد