رفتن به محتوای اصلی
x

اداره منابع انسانی

      سید مهدی حسینی

 سرپرست اداره منابع انسانی

 

                                                                        عکس ثابت

شماره تماس: 37928550

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارگزین اداره منابع انسانی مدیریت منابع انسانی (1390-1398)

 *سرپرست اداره منابع انسانی مدیریت منابع انسانی(1398 تاکنون)

-تهیه و تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به امورکارگزینی با همکاری مافوق

-تهیه و تدوین معیارها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه اجرای آنها

-بررسی و مطالعه قوانين و مقررات ، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي  در خصوص امور اداری و کارگزینی و در صورت ضرورت اعلام نظرات كارشناسي

-بررسی پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور اداري و کارگزینی از واحدهای تابعه و سایر واحدها

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در زمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و حل مشکلات و ابهامات آنان

-ارزیابی دقیق و مستمر فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنها و فراهم آوردن امکان شرکت آنان در دوره های آموزشی مربوطه

-ایجاد زمینه رشد و بهسازی منابع انسانی و ارتقا سطح دانش و تخصص و مهارت های آنان

-پیشنهاد تهیه پکیج های آموزشی جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان زیرمجموعه به گروه آموزش و توسعه کارکنان

-شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف در حیطه وظایف و مسئولیت ها

-تحقیق و مطالعات کاربردی در راستای آسیب شناسی و بهبود مولفه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی

-ارائه گزارشات لازم در خصوص تعداد متقاضيان ماموريت و يا انتقال ورودي و خروجي  جهت ارائه به مقام مافوق

-تهیه گزارشات آماری مربوطه و تهیه داشبورد های مدیریتی بر حسب دستور مقام مافوق

-تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات و گزارشات دوره ای جهت مافوق

-انجام ساير اموري كه در راستاي اهداف و وظايف واحد فوق الذكر و پست سازماني مربوطه از طرف مافوق ارجاع مي شود.

-بررسی و تایید صورتجلسه های کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل

-بررسی و تایید وضعیت مرخصی سالانه پرسنل

-انجام امور مربوط به کمیته تشویق و تنبیه کارکنان

-تایید گواهی انجام کارکنان به صورت ماهیانه جهت پرداخت حقوق و مزایا ازطرف مدیریت امور مالی

-بررسی و تایید فرم تکمیل شده بیمه عمر کارکنان

-بررسی پرونده پرسنل در شرف بازنشستگی ونظارت بر روند تکمیل مدارک و پیگیری تا صدور احکام مربوطه

-نظارت بر صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریت آموزشی ترفیع، انتصابات، و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-نظارت و رسیدگی به پرونده های پرسنلی کارکنان، از نظر رعایت قوانین و مقررات امور اداری

-نظارت بر پیشنویس مکاتبات تهیه شده و ابلاغ های صادر شده و انواع گواهي هاي اشتغال به کار

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه

-نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب کارکنان و اعلام ذخيره مرخصي و اخذ گزارشات لازم از سيستم

-نظارت و آموزش کار با سامانه نقل و انتقالات کارکنان وزارت بهداشت و درمان جهت متقاضيان جابجايي

-نظارت بر انجام امور مربوط به فرآيند نقل و انتقالات درون سازماني و برون سازماني

-هماهنگی با سایر ادارات، گروه ها و واحدهای تابعه در جهت پیشبرد امور و نیل به اهداف مورد نظر

-همکاری و مشارکت فعال در کانون‌های تصمیم‌گیری مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی

-برنامه ریزی جهت برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي ساليانه جهت کارکنان امور اداري واحد هاي تابعه و آموزش و راهنمایی آنها در جهت انجام بهینه امور

-بررسی و نظارت بر امور مرتبط با تغییرعنوان، تغییر پست و اعمال مدرک کارکنان

-بررسی و نظارت بر روند انتقال کسور خدمات غیر رسمی، سربازی و طرح نیروی انسانی

-نظارت و بررسی بر فرم تسویه حساب مالی و اموالی

-نظارت بر امور مربوط به ادامه تحصیل کارکنان

 

         حسین رنجکش

کارشناس مسئول منابع انسانی

عکس ثابت    

شماره تماس: 37928551

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق شغلی و تجربی:

* کارشناس آموزش در معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی (1393-1385)

*کارشناس منابع انسانی مدیریت منابع انسانی (1393 تاکنون)

شرح وظایف:

-صدور احکام کارگزینی و قرارداد کارکنان طبق قوانین و مقررات

-انجام مکاتبات مربوط به پاداش پایان خدمت، مرخصی ها، کمک هزینه عائله مندی و اولاد

-انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقالات کسور بیمه بین صندوق های بازنشستگی

-انجام مکاتبات مربوط به حقوق وظیفه و ارسال مدارک به سازمان بازنشستگی

-انجام امور مربوط به احتساب سوابق کارکنان

-انجام امور مربوط به تغییرعنوان، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان

-انجام امور مربوط به ارتقاء رتبه، طبقه و احتساب سوابق کارکنان مشمول

- انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان مشمول

-انجام مکاتبات مربوط به ادامه تحصیل کارکنان

-بایگانی و ضبط مکاتبات و مستندات در پرونده ها و رفع اشکال و یا نواقص پرونده

-بررسی درخواست و تهیه مدارک مورد نیاز جهت پرداخت کمک هزینه فوت، ازدواج، مهد کودک و... به مشمولین

-تهیه انواع ابلاغ (پاس شیر- پاس جانبازی- تعیین محل خدمت و غیره)

-تعامل و همکاری با کارگزینی سایر واحد های اجرایی در صدور احکام مدیران و مسئولین کارگزینی

- همکاری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه

- بررسی، تکمیل مدارک و معرفی کارکنان جدیدالاستخدام به مراجع ذی صلاح

- انجام امور مربوط به انتقال، ماموریت و جابجایی کارکنان و بررسی، ارسال پرونده های انتقالی و ورودی بر اساس  چک لیست و شناسنامه آموزشی

- اجرای مصوبات کمیته های حوزه منابع انسانی (تشویق و تذکر، انتقالات، برآورد نیروی انسانی و.....)

 

   نسرین قلی نیایی

کارشناس منابع انسانی

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928543

سوابق تحصیلی: 

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق شغلی و تجربی:

* مهد کودک دانشگاه (مربی) (1386-1376)

* مدیریت منابع انسانی (سال 1386)

*کارگزین دانشکده پرستاری(1389-1386)

*مسئول کارگزینی دانشکده علوم توانبخشی (1399-1398)

*کارشناس منابع انسانی مدیریت منابع انسانی (1399 تاکنون)

شرح وظایف:

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در زمینه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و حل مشکلات و ابهامات آنان

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي در خصوص امورکارگزینی و اجرای دقیق مفاد آنها

-صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریت آموزشی، ترفیع، انتصابات، و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-صدور انواع گواهی های اشتغال به کار ، محرومیت از مطب و....

-انجام مکاتبات و پاسخ به استعلام های واحدهای تابعه در حیطه امور کارگزینی

-رسیدگی به پرونده های پرسنلی کارکنان، از نظر رعایت قوانین و مقررات امور اداری

-تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات و گزارشات دوره ای جهت مافوق

-انجام سایراموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر از طرف مافوق ارجاع شود.

-انجام امورمربوط به ارتقاء طبقه ،رتبه شغلی و احتساب سوابق کارکنان از طریق بارگزاری درسامانه مهندسی مشاغل تا صدور احکام مربوطه

-انجام مکاتبات مربوط به پاداش پایان خدمت، مرخصی ها هزینه سفر، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و.....

-انجام امورمربوط به تبدیل وضعیت کارکنان

انجام مکاتبات مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی، وظیفه

-انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال سوابق یمه ای کارکنان بین صندوق های بازنشستگی

-انجام امور مربوط به تغییرعنوان، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک کارکنان

-بررسی وتشکیل پرونده کارکنان جدید الستخدام

-انجام مکاتبات لازم جهت افراد جدید الاستخدام اعم از حراست, گزینش, سوء پیشینه, طب کار و ....

-ورود اطلاعات پرسنلی درسیستم پرسنلی

-ورود اطلاعات و بارگزاری اسناد پرسنل در سامانه کارمند ایران

-ورود تشویقات و ابلاغیه پرسنل و به روز رسانی ابلاغ ها

-صدور احکام جهت پرستل مامور و انجام تسویه حساب با پرسنل خروجی

-استعلام تائیدیه تحصیلی پرسنل از دانشگاه مربوطه 

 

افسانه جوادیان جزی

کارشناس منابع انسانی

 

عکس ثابت

شماره تماس: 37928539

سوابق تحصیلی:

فوق دیپلم مدارک پزشکی (سال 1375 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

کارشناسی مدارک پزشکی (سال 1395 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

سوابق شغلی و تجربی:

*واحد آمار معاونت درمان( 1376-1375)

*درمانگاه شهید رضائیان( 1377-1376)

*واحد کارگزینی مرکز بهداشت شماره یک( 1389-1377)

*واحد آموزش مرکز بهداشت شماره یک( 1392-1389)

*واحد کارگزینی مرکز بهداشت شماره یک(1395-1392)

*درمانگاه شهید رضائیان، ابن سینا و نواب صفوی(1401-1400)

*اداره منابع انسانی مدیریت منابع انسانی(1401 تاکنون)

شرح وظایف:

- راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در زمینه قوانین، مقررات و دستورالعملها و حل مشکلات و ابهامات آنان

-مطالعه قوانين و مقررات ، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي در خصوص امورکارگزینی و اجرای دقیق مفاد آنها

-صدور کلیه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریت آموزشی ترفیع، انتصابات، و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-انجام مکاتبات و پاسخ به استعلام های واحدهای تابعه در حیطه امور کارگزینی

-رسیدگی به پرونده های پرسنلی کارکنان، از نظر رعایت قوانین و مقررات امور اداری

-انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر از طرف مافوق ارجاع شود.

-انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه ، رتبه شغلی و احتساب سوابق کارکنان

-انجام مکاتبات مربوط به پاداش پایان خدمت، مرخصی ها، هزینه سفر، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و.....

-انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان

-انجام مکاتبات مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی، وظیفه

-انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای کارکنان بین صندوق های بازنشستگی

-انجام امور مربوط به تغییر عنوان، تغییر پست سازمانی و اعمال مدرک ارکنان

-انجام کلیه امور بازنشستگی اعم از مکاتبه با تامین اجتماعی ،ارسال فرم شماره یک و دو به صندوق بازنشستگی کشوری

 

   شهناز رفیعایی

کارشناس منابع انسانی

عکس ثابت

 

شماره تماس: 

37928539

سوابق تحصیلی:

کاردانی پرستاری (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) 

کارشناسی مدیریت دولتی(دانشگاه پیام نور)

سوابق شغلی و تجربی:

*پرستار بیمارستان الزهرا (1382-1370)

*معاون امور اداری بیمارستان الزهرا(1402-1396)

شرح وظایف:

-صدور احکام کارگزینی(افزایش حقوق و مزایای اول سال

–احکام ارتقا طبقه، ارتقا رتبه، ماموریت آموزشی، مرخصی زایمان خدمت نیمه وقت، مرخصی بدون حقوق، صعب العلاج، افزایش و کاهش سختی کار و نوبت کاری، برقراری و قطع کمک هزینه اولاد و عائله مندی، تغییر پست سازمانی تغییر عنوان شغلی، اعمال مدرک تحصیلی

-بررسی درخواستها و فرم 502پرسنل و تنظیم صورتجلسه مربوط به (ارتقا رتبه –طیقه –اعمال مدرک –تغییر عنوان )

-تنظیم نامه های کارتابل 

-تنظیم گواهی اشتغال برای کارمندان

-آماده کردن مدارک جهت ثبت نام در سامانه کارمند ایران و رشد