رفتن به محتوای اصلی
x

بخشنامه های بازنشستگی و خروج از خدمت

سال 1402:

فرم استمرار خدمت 

 شیوه نامه نحوه تعیین سنوات قابل قبول بازنشستگی کارکنان مشترک سازمان تامین اجتماعی

 پیوست 1: ماده های 24 قانون کار و 103و 105                                                       پیوست 2:  نمونه فرم اطلاع رسانی

بخشنامه تغییر مستند بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین 

فرم برگ مشخصات جانبازان و معلولين  متقاضي بازنشستگي

فرم استعفا

فرم استعلام از تامین اجتماعی

فرم استعلام از صندوق های بیمه ایی

برگ مشخصات همسران محترم شهدا

 فرم درخواست بازنشستگي به استناد بند ب تبصره یک ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

فرم درخواست بازنشستگی بر اساس بند ۳ ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه

فرم درخواست بازنشستگي به استناد قانون مشاغل سخت و زیان آور

برگ مشخصات کارمندان از کار افتاده

چک ­لیست مدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق بازنشستگی

 

*******************************************************************************************************************************************************************

بخشنامه احراز شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور- پیوست بخشنامه  

نمونه نامه استعلام از صندوق تامین اجتماعی برای فرزندان مشمول دریافت حقوق وظیفه

 

 

 

  •