رفتن به محتوای اصلی
x

اداره امور مالی

نام و نام خانوادگی: سید مرتضی موسوی
سمت:  سرپرست اداره امور مالی مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه
تلفن:37924009-031

مقدمه:

از آن جایی که بودجه به عنوان شاهرگ اصلی دولت تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی های مالی اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه های خود را در چارچوب قانون بودجه طی یک سال مالی انجام می‌دهد. اداره صحیح امور مالی دولت ، نقش بسزایی دربهسازی نظام اقتصادی و اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد. با توجه به اهمیت بودجه و ارقام آن، امور مالی هر سازمان از مهمترین بخش های هر دستگاه اجرایی است که آن را می توان قلب هر سازمان نامید.

هدف:

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.

شرح وظایف:

 1. تامين اعتبار درخواست های مربوط به كليه واحدهاي ستادي و تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه از محل اعتبار مربوطه

 2. رسيدگي به اسناد هزينه واحد تداركات و تطبيق با كليه قوانين و مقررات جاری

 3. صدور و ثبت كليه اسناد حسابداري اعم از جاري، اختصاصي و ابلاغي و ... در سيستم نظام نوین مالی

 4. صدور كليه چك ها براساس اسناد صادره از كليه منابع بودجه اي اعم از جاري، اختصاصي و رديف های ابلاغي و...

 5. ارسال اسناد هزينه به مديريت امور مالي و پيگيري تا آخرين مرحله جهت به حساب نشاندن اسناد در پایان هر ماه

 6. تهيه و تنظيم گزارشات مالي و تراز مانده حسابها جهت كنترل حسابها

 7. اخذ مغايرت بانكي در آخر هر ماه

 8. كنترل حسابهاي فيمابين معاونت توسعه مدیریت و منابع با ستاد مركزي

 9. کنترل و نظارت بر رسیدهای تایید نشده و تطبیق با کلیه دستورالعمل های نظام نوین مالی

 10. همکاری و راهنمایی انبارداران و کارپردازان جهت وروداطلاعات در سیستم نظام نوین مالی

 11. پرداخت تنخواه گردان کارپردازی حسب دستور مقام مافوق و پیگیری و کنترل مانده آن در طی سال مالی

 12. پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت حسب دستور مقام مافوق پس از تطبیق  با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

 13. کنترل و پیگیری مانده علی الحساب و پیش پرداخت های سنواتی جهت قطعی کردن اسناد هزینه مربوطه

 14. ارسال فیش های سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین بیمه به امور مالی و آزاد سازی آن

 15. کنترل، پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای اجاره، فروش اقساطی و .... مربوط به مدیریت خدمات پشتیبانی

 16. ثبت درآمدهای فوق در سیستم نظام نوین مالی

 17. تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه وضعیت اعتبار و تعهدات ایجاد شده، هزینه های قطعی به طور ماهانه

 18. تهیه، تنظیم و کنترل دفتر اعتبارات به تفکیک تخصیص، تعهد و پرداخت های قطعی و غیر قطعی انجام شده 

 19. نگهداری ضمانت‌نامه های بانکی و سفته های مربوط به قراردادهای مختلف و پیگیری و کنترل مدت اعتبار ضمانت نامه‌ها

 20. تفكيك اسناد هزينه و بايگاني كردن آن ها

 21. تهيه ، تنظيم و پرداخت ليست هاي مربوط به حق الزحمه رانندگان استيجاري  و مشاوران مرتبط براساس قرارداد های تنظیمی

 22. تهيه و تنظيم اسناد مربوط به كليه قراردادها

 23. تهیه و ثبت مشخصات مربوط به پرداخت قراردادها در فرم ارسال به دارایی و پیگیری جهت تأیید ار اداره امور مالیاتی

 24. نظارت بر ورود مشخصات مربوط به پرداخت خرید توسط کارپردازان در فرم ارسال به دارایی

 25. همكاري در تهيه نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و طرح تصويب نامه ها

 26. اجرای قوانین و مقررات مربوط به بودجه ، آئین نامه مالی و معاملاتی و ...

 27. تهیه، تنظیم و انجام کلیه مکاتبات و ارائه گزارش های لازم حسب مورد

 28. تنظیم تفاهم نامه بودجه حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  با مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه در ابتدای هر سال مالی

 29. کنترل انبار مرکزی و تجهیزات پزشکی در  سیستم نظام نوین مالی و تهیه لیست موجوی کالای پایان دوره جهت انبارگردانی

 30. مدیریت و کنترل بر صحت  فرآیند انبارگردانی و ارائه گزارش  کسری و اضافی پایان دوره به مدیریت امور مالی دانشگاه

 31. ثبت اضافه و کسری انبار در صورت وجود در سیستم نظام نوین مالی

 32. ثبت و نگهداری حساب اموال ابواب جمعی موجود در واحدهای ستادی

 33. نظارت بر حفظ و حراست فیزیکی اموال دانشگاه و نحوه استفاده از آن ها در واحدهای ستادی

 34. صورت برداری و کنترل اموال تحویلی به واحدها و پرسنل و به روزرسانی لیست اموال تحویلی در مقاطع مشخص و نصب فرم ۱۶(لیست اموال) در محل مربوطه

 35. کنترل و بررسی گزارش حواله های انبار صادر شده  و تکمیل و نهایی کردن کارت اموال در سیستم نظام نوین مالی

 36. ویرایش و ثبت اموال ابتدای دوره و یا از قلم افتاده سنوات قبل و نصب پلاک اموال مربوطه

 37. ثبت و اعمال حساب تحویل و تحول اموال بین مسؤولان نگهداشت واحدهای ستادی

 38. ثبت و نگهداری مدارک و مستندات اموال دولتی و بایگانی آن ها

 39. تنظیم و بررسی صورتجلسه های انتقال قطعی، حوادث، اهدا، سرقت و ....

 40. بررسی و کنترل صورتجلسه های تعیین تکلیف اموال اسقاطی و مازاد ارسالی از واحدهای تابعه برای اعمال حساب و انتقال به انبار ارغوانیه(انبار اسقاط اموال)

 41. نظارت بر حسن اجرای امور محوله به کارکنان تحت سرپرستی در واحد امور مالی

 42. نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظایف و بخش های شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان و تسریع در امور مالی

 43. راهنمایی و آموزش کارکنان تحت سرپرستی در موارد لزوم

 44. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی در مورد مسائل مختلف مالی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مدیریت با هماهنگی مقام مافوق

 45. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدیریت خدمات پشتیبانی

 46. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

الهام ملایی

کارشناس امور مالی

37923998-3977

معصومه برجیان

کارشناس امور مالی

37923998-3977

رضوان آشنافر

کارشناس امور مالی

37923998-3977

زهرا برومند

کارشناس امور مالی

37923998-3977

حمیدرضا پیرنجم الدینبایگان اسناد مالی37923998-3977