رفتن به محتوای اصلی
x

واحد تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی :مهندس مریم ایزد پناهی
سمت :  مسئول واحد تجهیزات پزشکی مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه 
تلفن:37923984-031

شرح وظایف:

 • برگزاری مستمرکمیته سیاست گذاری تجهیزات پزشکی با حضور مسئولین مربوطه
 • برگزاری منظم کمیته فنی و بازرگانی تجهیزات پزشکی براساس ارجاع کمیسیون مناقصات و سایر موارد
 • پیگیری تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستانهای تابعه براساس نیازسنجی ارسالی از معاونت درمان دانشگاه
 • بررسی تکنولوژی های روز دنیا در حوزه سلامت
 • پیگیری تامین دستگاههای سرمایه ای با بهره گیری از ارز دولتی از طریق هیات امناء صرفه جویی ارزی
 • تجهیز بیمارستانهای جدید الاحداث و همچنین بخش های توسعه یافته
 • ارزیابی قیمت پایه مناقصات خرید تجهیزات پزشکی
 • ارزیابی قیمت پایه خرید خدمت و یا واگزاری های واحد های تابعه
 • بررسی هزینه اثر بخشی درخواست های ارسالی از معاونت درمان دانشگاه و یا گروههای آموزشی
 • اخذ بازخورد فنی و کیفی از تجهیزات پزشکی توزیع شده در بیمارستانها
 • تدوین شرایط فنی مناقصات خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای
 • هدایت مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه  به استفاده از تکنیک­ها ، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیاز­های واقعی مرکز
 • مدیریت چرخه خرید، نصب و راه اندازی: نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای ونظارت بر نصب و راه اندازی دستگاه­ها
 • نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی شامل قرارداد خرید، دمو، سرویس و نگهداری تجهیزات
 • نظارت بر تعهدات شرکتهای فروشنده تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر انبارش صحیح کالاهای خریداری شده

همکاران واحد: 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

مرجان ستاریکارشناس تجهیزات پزشکی37923984