رفتن به محتوای اصلی
x

اداره نظارت بر خدمات

نام و نام خانوادگی:مرتضی غلامرضایی
سمت : سرپرست اداره نظارت بر خدمات عمومی امور پشتیبانی
تلفن:37923963-031

شرح وظایف :

1) پیش بینی ، برآورد و نظارت بر تامین  نیازهای کالا ،خدمات، تجهیزات حوزه ستاد دانشگاه

2) تامین و نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان پردیس

3) نظارت برفعالیت و میزان سوخت وهزینه های کلیه خودروهای دولتی موجود درسطح واحدهای ستادی وتابعه دانشگاه 

4) نظارت بر عملکردکلیه خودروهای استیجاری در واحدهای ستادی و تابعه بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی 

5) مدیریت بر فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و خارج از رده و مازاد در ستاد و واحدهای تابعه

6) برنامه ریزی تأمین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت امور پشتیبانی 

7) تهیه بانک اطلاعات وصدور مجوز خودروهای دولتی و خصوصی واحدهای تابعه دانشگاه

8) مدیریت بر انجام امور تشریفات ،ایاب و ذهاب ،پذیرایی جلسات ستادی ،همایش ها و اعیاد و...

9) نظارت بر نقل‌ و ‌انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیر منقول واحدهای ستادی

10) نظارت بر بازسازی وتعمیرات امورساختمانی ستاد ومجموعه انبارها

11) کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد در ستاد مرکزی

12) تدوین دستورالعمل سالیانه انبارگردانی 

13) تدوین دستورالعمل اجرای سالیانه خودروهای استیجاری و تاکسی سرویس

14) نظارت بر اصول ایمنی انبارها

15) برنامه ریزی های لازم در مواجهه با شرایط  بحران وپیش بینی نشده

16) نظارت بر بهبود شرایط کاشت گل و گیاه و بهره برداری مناسب از گلخانه دانشگاه

17) کاهش هزینه ها ، از طریق برآورد میزان نیاز به کالا و تجهیزات و خرید متمرکز

18) مدیریت برهزینه های منابع انرژی در ستاد مرکزی 

19) نظارت بر بهینه سازی فضاهای فیزیکی موجود دانشگاه

20) تامین لوازم و تجهیزات اداری مورد نیاز مدیریت های ستادی

21) خرید متمرکز و توزیع مواد اولیه پخت غذا مراکز درمانی

22) انتظام بخشیدن در فرآیند فروش ضایعات فلزی ،اداری و قراضه های ساختمانی در واحد های تابعه

23) انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

پرسنل اداره نظارت بر خدمات عمومی:

نام و نام خانوادگیسمتتلفن
علی اکبر امینیمسئول فضای سبز37923960
مسعود سلمانیمسئول خدمات عمومی37923985
داریوش صابریمتصدی امور دفتری37923989