رفتن به محتوای اصلی
x

واحد بیمه درمان تکمیلی، مسئولیت مدنی و آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگی: معصومه شاهوردی
سمت:سرپرست  واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی و آموزش کارکنان
تلفن:37924007

"واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی"

مقدمه:

هر زمان صحبت از هزینه می‌شود ذهنمان به سمت مسائل اقتصادی معطوف می‌شود، مسائلی که همواره موجب ضرر و زیان سازمان می‌گردد. اینکه برای فلان موضوع چقدر هزینه کردیم یا برای فلان هزینه چقدر متضرر شده‌ایم بسیارحائز اهمیت است، اما هزینه همیشه به ضرر سیستم اداری و سازمان نیست چرا که گاهی اوقات با پرداخت یک هزینه کم سازمان را درمقابل جبران هزینه‌های کلان ایمن می‌کنیم.

بیمه درحقیقت یک قرارداد حقوقی بین شما و یک شرکت بیمه (بیمه‌گر) است که بر اساس آن شرکت بیمه متعهد می شود در صورت وقوع حادثه و بیماری و ازکارافتادگی خسارت واردشده به شما را تا سقف مشخصی که در بیمه‌نامه تعیین شده، جبران کند. به طور کلی بیمه‌ها اعم از بیمه اتومبیل و مسافرت یا بازنشستگی و عمر و حتی بیمه‌های درمانی و تکمیلی در سه دسته بیمه اشخاص، بیمه اموال و بیمه مسئولیت تقسیم‌بندی می‌شوند. با این حال، قوانین بیمه‌ای و پوشش‌های بیمه‌نامه‌ها یک جنبه مهم از رفاه مالی  شما محسوب می‌شود و داشتن سیاست‌های مناسب و به‌صرفه می‌تواند تأثیر جدی بر زندگی شما داشته باشد.

یکی از ارزشمندترین خدماتی که درزمان بروز بلایا و سوانح طبیعی و غیر طبیعی با جبران خسارت‌های اقتصادی باعث ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه می‌شود،‌ خدمات بیمه ای است. امروزه صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و مالی از یک طرف کمک مؤثر در جبران هزینه‌های خسارات وارده می‌باشد و از طرفی تأمین کننده امنیت مالی و سرمایه و یک نوع پس انداز برای تأمین نیازهای آتی نیز محسوب می‌شود.

در مراجعه به بسیاری از سازمان‌های کشور جهت طراحی بیمه نامه‌های جدید پرسش واحدی که مطرح می‌شود این است که در حال حاضر شرکت‌های بیمه چه بیمه نامه‌هایی ارائه می‌کنند. این پرسش بیانگر این واقعیت است که از یک سو فرهنگ بیمه ای جامعه پایین بوده و از طرفی صنعت بیمه در مورد پوشش‌های بیمه ای موجود اطلاع رسانی مناسبی نداشته است.

 برهمین اساس معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ارتقای کیفی بیمه نامه‌های خریداری شده، تجمیع و تمرکز بیمه نامه‌های مذکور و کاهش هزینه‌های جانبی اقدام به برگزاری مناقصات بیمه ای تحت شرایط ویژه، برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه ای و کمک گرفتن از مشاورین خبره در این زمینه نموده است.

اهداف:

 1.   مدیریت منابع مرتبط با حوزه بیمه نامه های متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 2. ارتقای فرآیند بیمه در خصوص خرید بیمه نامه های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 3. پوشش کامل نظارتی بر فرآیند بیمه به منظور دستیبابی به بالاترین میزان رضایتمندی و کاهش قابل قبول هزینه ها

شرح وظایف واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی:

 1. برنامه ریزی، سیاستگذاری در نحوه ی خرید تجمیع امور بیمه ای دانشگاه
 2. برگزاری مناقصه خرید تجمیع بیمه نامه ها و یا ترک تشریفات مناقصه
 3. برگزاری کمیته فنی خرید تجمیع بیمه نامه ها و تعیین شرکت برنده مناقصه
 4. برنامه ریزی جهت ارتقاء و به روز رسانی فرآیند خرید بیمه نامه های اشخاص، اموال و مسئولیت های دانشگاه
 5. نظارت بر نحوه ی اجرای بیمه نامه ها بر اساس مفاد قرارداد مربوطه
 6. تدوین و بازنگری دستورالعمل های هشتگانه اجرایی و ارسال به واحدهای تابعه دانشگاه
 7. درخواست تخصیص و پیگیری جهت پرداخت حق بیمه های آمبولانس و خودروهای دولتی به صورت متمرکز
 8. برنامه ریزی و هماهنگی آموزش های مستمر جهت ارتقاء سطح توانمندی رؤسا، مدیران واحدها و رابطین بیمه‌ای
 9. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه‌ای و نحوه ارائه خدمات مربوطه به تفکیک هر بیمه­نامه
 10. ارتباط با رابطین بیمه‌ای واحدها و پیگیری امور بیمه ای بر اساس درخواست های ارسال شده
 11. کارشناسی گزارشات مسئولیت مدنی در حوادث و قصور پزشکی ناشی از فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و آتش سوزی واحدهای تابعه به تفکیک دستورالعمل بیمه‌ای به شرکت بیمه طرف قرارداد
 12. پایش، کنترل و نظارت بر فرآیند مالی بیمه­نامه­های خریداری شده و تسویه حساب با شرکت­ طرف قرارداد دانشگاه
 13. انجام بازدیدهای دوره­ای و نظارت بر عملکرد واحد بیمه واحدهای تابعه دانشگاه.
 14. مشارکت در فرآیند آموزش مدیران جدیدالانتصاب واحدهای تابعه.
 15. پاسخگویی متعهدانه و تکریم ارباب رجوع.
 16. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت جهت دستور مافوق.

"واحد آموزش"

مقدمه:

آموزش کارکنان نه تنها برای اطمینان از اینکه پرسنل مهارت و ابزار الزام برای انجام وظیفه خود را دارند.مهم است، بلکه باعث می شود آنها درک کنند که در سازمان چه جایگاهی دارند. یک برنامه آموزش سازمانی موثر، تجربه، مشاوره، ترجیحات یادگیری پرسنل جدید و بهبود و اصلاح مداوم کارمندان باسابقه موجود را درنظر می گیرد. در آموزش می بایست ایجاد نگرش های مثبت، تقویت صداقت و اعتماد، کاهش ترس از نوآوری و ایجاد همبستگی دیده شود و در نظرداشت مدیریت مطلوب و با کیفیت جز از طریق کارکنان بامهارت و آگاه به علم روز در حوزه های تخصصی کاری که در خود احساس شایستگی، احترام، عزت نفس و انگیزه باشند و اینها را در رفتار خود متجلی سازند، دست یافتی نمی باشد.

اهداف:

 1. ارتقاء سطح توانمندی علمی و عملی کارکنان در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان
 2. برنامه ریزی جهت ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان
 3. ارتقاء کیفیت برنامه ریزی آموزش بدو خدمت جهت پرسنل جدیدالورود در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان
 4. افزایش میزان تاثیر آموزش (دوره های آموزشی تخصصی و غیر تخصصی) بر کارایی و عملکرد کارکنان
 5. افزایش انگیزه کاری کارکنان جهت شرکت در کلاس های آموزشی در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان
 6. ساماندهی نظام آموزش غیر حضوری کارکنان در راستای محور مدیریت و آموزش کارکنان

شرح وظایف واحد آموزش کارکنان:

 1. نیازسنجی، برنامه ریزی و تدوین محتوای آموزشی، تهیه سوالات و برگزاری دوره آموزشی به تفکیک رسته‌های شغلی تحت نظارت مدیریت پشتیبانی
 2. تهیه تقویم آموزشی سالیانه مدیریت براساس برنامه ریزی نیاز آموزشی صورت گرفته به منظور بودجه بندی و اجرای دوره های آموزشی
 3. ارائه سرفصل های آموزشی کلیه رسته های شغلی مرتبط با مدیریت امور پشتیبانی در کمیته آموزشی کارکنان دانشگاه جهت تایید و اجرا
 4. ارزیابی و اثربخشی دوره های آموزشی براساس شاخص های تعیین شده به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود فرآیند آموزشی (کریک پاتریک)
 5. ثبت کلیه دوره های آموزشی برگزار شده در سامانه آموزش کارکنان و رفع مغایرت های احتمالی اطلاعات شخصی شرکت کنندگان
 6. مشارکت در برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان
 7. پیگیری گواهی تدریس سرپرستان واحدهای تحت سرپرستی مدیرت امور پشتیبانی
 8. برگزاری دوره های آموزشی مصوب به صورت حضوری جهت واحدهای تابعه دانشگاه
 9. برگزاری آزمون های الکترونیکی دوره های آموزشی با گروه های هدف متعدد (حداقل 2000 نفر شرکت کننده)
 10. برنامه ریزی و هماهنگی آموزش های مستمر جهت ارتقاء سطح توانمندی رؤسای امور اداری واحدهای تابعه 
 11. برگزاری دوره های آموزشی براساس ضرورت اجرا و نیاز آموزشی گروه هدف
 12. تدوین گزارش عملکرد کمی و کیفی اداره آموزش حسب نیاز
 13. اجرا و برگزاری فرآیند آموزش مدیران جدیدالانتصاب واحدهای تابعه در چهار مرحله
 14. پاسخگویی متعهدانه و تکریم ارباب رجوع.
 15. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت جهت دستور مافوق
نام و نام خانوداگیسمتتلفن
مریم اسدالهی کارشناس واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی37923913
عاطفه احمدیکارشناس واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت مدنی37924007