رفتن به محتوای اصلی
x

واحد انبار

نام و نام خانوادگی: یحیی قبادی
سمت: سرپرست امور انبارها
تلفن:37923930

مقدمه
انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع یا گسترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسط را درانتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف وسپس توزیع محلی برعهده دارند .

درصد زیادی از سرمایه سازمان ها را مواد اولیه و قطعات ،تجهیزات و کالاهای آن تشکیل می دهد . لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطلاعاتی برای کنترل موجودی های انبار و یا زمان به موقع جهت سفارش و میزان سفارش کالا بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری می توان از زیان های ناشی از بی دقتی در نگهداری کالا جلوگیری نمود و به میزان سود سازمان افزود .در حوزه های بهداشتی ،درمانی وبيمارستانها  انبار ها با توجه به نوع كالا ، لوازم مورد نياز واحدهای تحت پوشش به انواع مختلف تقسيم مي شوند که تمامی آنها از سيستم انبار داري گذر می کنند.

اهداف انبار

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه در سازمان های خصوصی ، تهیه ، سفارش دهی ، تحویل گیری و نگهداری و تحویل کالاهای مورد نیاز سازمان است .

انبار بعنوان يك جايگاه سازماني در نمودار سازماني كليه سازمانها وجود دارد ، به همين دليل ضمن اهميت ويژه اي كه اين بخش در سازمان دارد به نظارت بيشتر ، حفظ ايمني و استاندارد مربوطه نيازمند است .از طرفي بديهي است كه اگر مواد و لوازم در زمان مناسب در دسترس واحد مصرف كننده قرار داده نشود، در گردش كار، که  از اهميت خاصي برخودار است و قفه ايجاد خواهد شد.هرچند که در حال حاضر سیستمهای جدیدی در امور اداری و مدیریتی بوجود آمده و در حال استقرار هستند که هدف آنها حذف انبار و ایجاد روش کاری مبتنی بر انبار مجازی است، که نیاز است با مطالعه دقیق و با در نظر گرفتن تمامی عوامل، حرکت به سمت فوق را آغاز نمود.

اهمیت و مزایای سیستم صحیح انبارداری

ایجاد یک سیستم صحیح انبارداری در سازمان مزایایی به شرح زیربه دنبال دارد:

 • با نظارت دقیق بر موجودی های انبار ، از افزایش بیش از اندازه و حد تعیین شده کالاها در انبار جلوگیری و در نتیجه از ضرر و زیان های ناشی از تغییر قیمت ها یا خرابی و فساد کالاها جلوگیری می شود .
 • دریافت ، استقرار ، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالاها در انبار به روش مطلوب و به سرعت و آسانی انجام می پذیرد و نیازهای واحدها به موقع تأمین می شود .
 • از سفارشات اضافی و تکراری جلوگیری می گردد .
 • اطلاعات مورد نیاز مدیران درزمینه میزان موجودی ها و مصارف کالاها در هر زمان به نحو مناسب تهیه و باعث تسهیل شمارش می گردد .
 • با خرید به مقدار صرفه اقتصادی ،از راکد شدن سرمایه جلوگیری به عمل می آید .در نتیجه نگهداری و حفاظت صحیح ازکالاها ، اتلاف ضایعات به حداقل می رسد .
 • عملیات شمارش،  صورت برداری و در نهایت انبار گردانی از موجودی ها و همچنین تعیین ارزش موجودی جنس در پایان سال به سهولت انجام پذیر است.

شرح وظایف:

 1. نظارت بر نحوه اجرای برنامه نظام نوین مالی در واحدهای تابعه

 2. طراحی، توسعه، استقرار و به روزآوری شیوه ها، رویه ها و روش های انبارداری نوین

 3. نظارت بر اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای واحدهای تابعه و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان مربوطه

 4. آموزش اصول وروشهای نوین انبارداری به انبارداران واحدهای تابعه و برگزاری آزمون های ادواری

 5. ساماندهی ومدیریت امور انبارها با توجه به استانداردهای مربوطه

 6. مدیریت بر فرآیند انبارگردانی پایان دوره مالی و تهیه گزارش کسری و اضافی انبارهای واحدهای تابعه دانشگاه

 7. پیگیری در جهت توسعه مکانیزه نمودن فرآیند تحویل کالا به انبار و بالعکس

 8. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی پرسنل شاغل در انبارهای واحدهای تابعه

 9. مشارکت در تدوین شاخص ها و چک لیست های نظارتی واحدهای تابعه

 10. نظارت بر نگهداری و چیدمان صحیح کالاهای موجود در انبارها بر اساس استانداردهای موجود

 11. تهیه موجودی انبار ستاد مرکزی و ارائه اطلاعات به اداره تدارکات جهت رعایت سفارش

 12. نظارت بر حفاظت و ایمنی انبارهای واحدهای تابعه جهت جلوگیری از حوادث و کاهش ریسک ها و حوادث غیر مترقبه

 13. نظارت بر صدور رسید انبار و حواله های صادره در سیستم نظام نوین مالی

 14. همکاری و مشارکت در طراحی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های انبارداری

 15. کنترل تاریخ مصرف اقلام مصرفی، دارویی، مواد آزمایشگاهی و بهداشتی انبارهای مرکزی

 16. نظارت بر رعایت نقطه سفارش، میزان سفارش و موجود بودن ذخیره احتیاطی

 17. تدوین جزوات آموزشی جهت اداره امور انبارهای واحدهای تابعه

 18. همکاری در اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین انبارها

 19. فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی

 20. همکاری با اداره تدارکات در راستای کاهش هزینه های کالاهای مصرفی از طریق خرید متمرکز و کلی

 21. مشارکت در تهیه و صدور بیمه نامه‌های مسؤولیت مدنی و حوادث انبارها سطح استان

 22. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی   

 23. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق 

 24. سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده

 25. راهنمایی و پاسخگویی مسؤولانه به مراجعه کنندگان

 26. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت بر حسب دستور مافوق

همکاران واحد:

نام و نام خانوادگیسمتتلفن
مهرداد سبزیسپررست انبار پردیس مدیریت37923930
رضا جهانگیریسرپرست انبار ارغوانیه37923930
مجتبی جعفریانباردار37923930
مصطفی تقی زادهانباردار37923930
حسین مومنیکارشناس انبار37923930