رفتن به محتوای اصلی
x

امور قراردادهای ستاد

نام و نام خانوادگی: سیدموسی موسی کاظمی
سمت:سرپرست امور قراردادها دانشگاه
تلفن:37924003-031

مقدمه:

در راستای  بحث اصلاحات نظام سلامت،موضوع تمركز زدايي بعنوان يكي از اصلي ترين استراتژي هاي كاربردي در نظام فوق تلقي مي شود .در حال حاضر نظام سلامت در بسياري از كشورهاي دنيا به دليل پائين بودن سطح شاخص عدالت و استفاده نامناسب از منابع ، پاسخگوئي ناكافي به مردم ، فقدان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده و دهها دليل ديگر ناكارآمد جلوه مي كند .بر همین اساس نظام سلامت كشور در طی سالهای گذشته اقدام به تغييرات جدي در بعدسازمان دهي  و ساختار منابع مالي در  برنامه هاي سلامت نموده است.

مبني بر اين تفكر تئوريك ، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي وافزايش رقابت پذیری و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد از طرف مقام معظم رهبري لازم الاجرا گردیده است و دولت محترم جهوري اسلامي ايران نیز در چارچوب قوانين مصوب برنامه پنجم توسعه كشور ماده 136 موضوع واگذاري واحدهاي بهداشتي درماني و آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي را تصويب و نهایتاً آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون خدمات کشوری در این زمینه تدوین که در حال اجرا می باشد.

مهم ترین اهداف سياست فوق ايجاد سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري بخشی از فعالیتهای سازمانهای دولتی به بخش خصوصی است ، پیرو همین امر  واحد امور قراردادها درواحدهای تابعه می تواند  نقش بسزايي در این زمینه ایفا نماید.

 اهداف واحد امور قراردادها

  1. ارتقای سطح کیفی فرآیند انجام مناقصات و مزایده ها
  2. تدوین و ارتقای سطح کیفی انواع شرایط اختصاصی واگذاری ها(خدمات پشتیبانی، درمانی، بهداشتی)
  3. فرهنگ سازی، آموزش و تقویت کارشناسان امور قراردادها
  4. واگذاری امور غیر حاکمیتی به شرکتهای واجد شرایط و با تجربه در راستای کاهش تصدی گری از طریق برگزاری فرآیندهای مناقصه
  5. تنظيم و تدوين قراردادهای منعقده با پيمانكاران طرف قرارداد
  6. نظارت مستمر بر فعاليتهاي امور واگذار شده به بخش خصوصي از قبيل تأسيسات ، طبخ و توزيع غذا ، سرويسهاي اياب و ذهاب ، فضاي سبز و... وپایش آنها
  7. برقراری عدالت بین شرکت کنندگان در مناقصه ها و مزایده ها

کارشناسان:

نام نام خانوادگی

سمت

تلفن

علی فرهمند

کارشناس امور قراردادها و مناقصات عمرانی

031-37924128

حمید احمدی مقدم

کارشناس امور قراردادها و مناقصات عمرانی

031-37924127

سمانه بخشیان

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37923895

هادی حسینی

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37923911

افروزه رفیعی

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37924005

سید حسین کدخدایی

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37924008

لیلا روح الامین

سرپرست اداره ارزیابی معاملات دانشگاه

031-37929624

امیرجان نثاری لادانی

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37923808

محمدجواد محمد زاده

کارشناس اداره ارزیابی معاملات دانشگاه

031-37923983

راضیه کریم جعفری

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37923932

فاطمه فریدونی

کارشناس امور قراردادها و مناقصات غیرعمرانی

031-37923822

 زهرا سادات باقری

کارشناس کارگروه کاهش تصدی گری 

031-37923828